Tuesday, February 27, 2024
Wiadomości, informacje i aktualności dla Ziemi Łódzkiej


Dlaczego firmy z branży TSL powinny zainteresować się faktoringiem?

Faktoring pomaga wszędzie tam, gdzie powszechnym problemem są zatory płatnicze. Jednym z takich miejsc jest sektor TSL. Firmy z branży…

By redakcja serwisu , in Styl życia , at 7 kwietnia, 2023

Faktoring pomaga wszędzie tam, gdzie powszechnym problemem są zatory płatnicze. Jednym z takich miejsc jest sektor TSL.

Firmy z branży TSL powinny zainteresować się faktoringiem

Prowadzenie firmy z branży TSL (Transport, Spedycja, Logistyka) to sztuka codziennego stawiania czoła wyzwaniom. Psujące się pojazdy, skomplikowany system liczenia czasu pracy czy drogie paliwo to tylko niektóre spośród wszystkich trudności – oprócz tego trzeba liczyć się z problemem, który występuje powszechniej niż w wielu innych branżach; mowa tu zatorach płatniczych, które mogą negatywnie rzutować na płynność finansową.

Jednym ze sposobów na uporanie się z problemem jest faktoring. Dlaczego firmy z branży TSL powinny zainteresować się faktoringiem?

Oczywiście, przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z tego sposobu finansowania trzeba przeanalizować wszelkie za i przeciw. Pomocny w tym wypadku może okazać się kalkulator faktoringu.

Faktoring a firmy z branży TSL – garść statystyk

Analizy branżowe zgodnie pokazują, że faktoring jest popularny w segmencie rynkowym określanym jako TSL. Przykładowo, według danych zamieszczonych na stronie internetowej faktoring.pl w 2021 roku branża TSL była czwartą pod względem wielkości grupą klientów faktoringowych. Klienci firmowi z tego segmentu gospodarki stanowili ok. 4,6% rynku.

Taki stan rzeczy nie powinien nikogo dziwić, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę raporty dotyczące zatorów płatniczych oraz opóźnień w spłacie zaciągniętych przez firmy zobowiązań. Przykładowo, według zestawienia: „Badanie płatności w Polsce w 2022” średnie opóźnienie w opłacaniu faktur wyniosło w branży transportowej ok. 50 dni (dane za 2022 rok).

Jak faktoring może pomóc firmom TSL w codziennej działalności biznesowej?

Przedsiębiorcy z branży TSL powinni z różnych powodów zainteresować się faktoringiem. Po pierwsze, ta metoda finansowania może pomóc w rozwiązaniu problemów z zatorami płatniczymi (zator płatniczy to taka sytuacja, w której firma dostarczająca towary lub usługi nie otrzymuje zapłaty za wykonane usługi).

Niestety, praktyka pokazuje, że w segmencie TSL zatory są dość częstym problemem, a jeśli dodamy do tego fakt, że klienci często wymagają długich terminów płatności, sytuacja staje się naprawdę poważna. Na szczęście, dzięki faktoringowi firma transportowa może przekazać niezapłacone faktury firmie faktoringowej (faktorowi), który upłynnia je i przekazuje środki – po pomniejszeniu ich o prowizję – na rachunek faktoranta, czyli klienta korzystającego z usługi finansowej.

Odpowiednio wykorzystany faktoring może pomóc firmom TSL w poprawie ich płynności finansowej. Dzięki tej metodzie finansowania biznesu firma jest w stanie w krótkim czasie pozyskać środki finansowe na pokrycie bieżących wydatków, takich jak na przykład:

  • wypłaty pracowników,
  • koszty paliwa,
  • czynsz za utrzymanie lokalu.

W efekcie przedsiębiorca może uniknąć problemów z opóźnieniami w płatnościach i nie naraża się na utratę zaufania ze strony dostawców.

Last but not least, faktoring to rozwiązanie, które pomaga przedsiębiorcom TSL w szybszym rozwoju prowadzonych przez nich firm. Dzięki temu firma jest w stanie uzyskać środki, które można wykorzystać np. na zatrudnienie nowego pracownika czy zakup kolejnego pojazdu lub naczepy po okazjonalnej cenie.

Faktoring to usługa finansowa, która jest świadczona przez dwa rodzaje instytucji: banki oraz odrębne podmioty, które specjalizują się w tym sektorze.

Comments