Tuesday, February 27, 2024
Wiadomości, informacje i aktualności dla Ziemi Łódzkiej


Jak zadbać o wyższą emeryturę?

Pracujemy wiele długich lat, aby w końcu na starość móc odpocząć i cieszyć się w pełni życiem rodzinnym. Kto z…

By redakcja serwisu , in Zdrowie , at 21 października, 2021

Pracujemy wiele długich lat, aby w końcu na starość móc odpocząć i cieszyć się w pełni życiem rodzinnym. Kto z nas nie chciałby dożyć czasów, w których możemy być spokojni o jutro, nie martwić się, czy kolejna wizyta w aptece nie pozbawi nas środków, które miały wystarczyć do kolejnej wypłaty emerytury? Choć moment, w którym zaczniemy pobierać to świadczenie, wydaje się daleki, powinniśmy zadbać o jego stan już na początku naszej drogi zawodowej. Jak możemy to zrobić?

Co wpływa na wysokość naszej emerytury?

Składowych emerytury jest wiele. Podstawowymi elementami są tutaj kwota bazowa, okresy składkowe i nieskładkowe. Składkowymi określa się między innymi okresy zatrudnienia na umowę o pracę, pobierania zasiłku macierzyńskiego, czynnej służbie wojskowej, w policji czy służbie granicznej. W okresy nieskładkowe wlicza się natomiast czas pobytu na studiach, rencie czy zwolnieniu chorobowym. Mimo wszystko nietrudno przyznać, że stan świadczenia emerytalnego nie jest zadawalający dla znacznej części społeczeństwa. O jego wysokość musimy zadbać sami, dlatego dobrze jest zawczasu sprawdzić, co dodatkowo może zwiększyć ostateczną kwotę naszej emerytury.

Dorabianie na emeryturze – czy jest możliwe?

Jednym ze sposobów powiększenia swoich dochodów na emeryturze jest wykonywanie dorywczej pracy. Trzeba się jednak pilnować, aby nie przekroczyć dozwolonej kwoty dochodu, w przeciwnym razie dodatkowe zajęcie bardziej zaszkodzi, niż przysporzy pożytku. Ryzykujemy w tej sytuacji nawet zawieszenie świadczenia. Decydując się na rozwiązanie w postaci pracy dodatkowej na emeryturze, należy dowiedzieć się, jaki próg przychodu obowiązuje w danym roku.

PPK – co jest?

O wysokość emerytury najlepiej dbać znacznie wcześniej, nawet na początku drogi zawodowej. Możliwość oszczędzania na przyszłość, w tym przede wszystkim na czas emerytury, daje PPK. Z tego rozwiązania mogą skorzystać pracownicy firm, w których zatrudniane jest co najmniej 50 osób. Zatrudnieni odkładają wówczas przy pomocy pracodawcy i państwa określone sumy, które na przestrzeni lat mogą utworzyć spory kapitał. 

Uzbierane środki inwestowane są w fundusze. Te zaś wybierane są na zasadzie ryzyka dopasowanego do wieku oszczędzającego. Im starszy użytkownik, tym zostają podjęte mniej ryzykowne inwestycje. Wypłaty środków możemy dokonać w każdym momencie, jednak najkorzystniej zrobić to w czasie przejścia na emeryturę, ponieważ wówczas otrzymuje się całość uzbieranego kapitału.

Czy warto przystąpić do PPK?

Zakładając, że oszczędzanie wraz z PPK będzie trwało do czasów emerytury, można uzbierać kwotę, która pozwoli na uzyskanie stabilności finansowej. Dodatkowym atutem tego rozwiązania jest możliwość dziedziczenia środków. W razie śmierci uczestnika PPK jego najbliższa rodzina otrzymuje zgromadzony kapitał. 

Ubezpieczenie oszczędnościowe a emerytura

Dobrym rozwiązaniem na zwiększenie świadczenia jest dodatkowe ubezpieczenie emerytalne. Wykupienie odpowiedniej polisy w towarzystwie ubezpieczeniowym może zapewnić ochronę finansową życia i zdrowia przy jednoczesnym zbieraniu kapitału. Zgromadzone środki mogą zostać wypłacone po osiągnięciu określonego w umowie wieku ubezpieczonego. Im szybciej rozpoczniemy oszczędzanie, tym większe środki zgromadzimy. W rezultacie na starość będziemy spokojni o jutro. Możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia emerytalnego daje większość firm ubezpieczeniowych.

Zalety dodatkowego ubezpieczenia emerytalnego

Dodatkowe ubezpieczenie emerytalne daje nie tylko gwarancję wypłacenia określonej w umowie sumy, ale także ochrony życia i zdrowia ubezpieczonego. Dzięki temu zabezpieczona jest przyszłość nie tylko samego klienta, ale także jego bliskich. Co więcej, oferty różnych towarzystw ubezpieczeniowych dają możliwość wyboru częstotliwości składki na dodatkową emeryturę oraz momentu rozwiązania umowy, z zastrzeżeniem obowiązkowego okresu współpracy.

Comments